Informacja o uzyskaniu subwencji finansowej PFR

INFORMACJA O UZYSKANIU SUBWENCJI FINANSOWEJ PFR

Podpisując umowę subwencji finansowej beneficjent zobowiązuje się do umieszczenia na swojej
stronie internetowej lub na koncie w mediach społecznościowych, w miejscu widocznym dla osób
odwiedzających, informacji o uzyskaniu subwencji finansowej wraz ze wskazaniem, że podmiotem
udzielającym wsparcia był PFR (o ile beneficjent posiada stronę internetową lub konto w mediach
społecznościowych). Beneficjent ma obowiązek utrzymywania tej informacji przez okres 12 miesięcy
od dnia udzielenia subwencji finansowej.

Gotowy wzór informacji i oznaczenia do wykorzystania przez beneficjenta można pobrać tutaj:
https://pfrsa.pl/dam/jcr:ca747398-5959-409f-bbdb-d8fd4fabe598/plansze-informacyjne-pfr.zip