MAJ BEZ VAT!

W dniach od 01.05.2021r. do 31.05.2021r. w salonach stacjonarnych Moto Mio obowiązywać będzie promocja „Maj bez VAT” na wybrane marki odzieżowe. Przyjdź i przygotuj się do sezonu już teraz!

Cała oferta produktów dostępna w naszym sklepie internetowym: https://motomio.pl/sklep/

Regulamin promocji:

 1. Organizatorem Promocji „Maj bez VAT ” zwanej dalej „Promocją” jest Firma Moto Mio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Krakowie, 30-435 Kraków, ul. Zakopiańska 171a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP : 6793114924,zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Maj bez VAT”.
 3. Promocja „Maj bez VAT” obowiązuje od 1 maja 2021 r do 31 maj 2021r lub do wyczerpania zapasów stanu magazynowego.
 4. Promocja „Maj bez VAT”  jest organizowana w Salonach Organizatora w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 171a oraz Podgórskiej 34.
 5. Promocja „Maj bez VAT”  polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji „Maj bez VAT”  rabatu w wysokości 18,7 % od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT.
  W przypadku towarów objętych stawką 23% podatku VAT udzielany jest rabat w wysokości 18,7 % od ceny zakupu brutto towarów. Zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 23% podatek naliczany jest do kwoty netto. Przykładowo w przypadku ceny netto towaru wynoszącej 100 PLN doliczany jest VAT 23% co daje cenę 123 PLN brutto. Rabat w wysokości 18,7% udzielany będzie od ceny brutto towaru wynoszącej 123 PLN. Zatem cena zakupu towaru po rabacie wyniesie 100 PLN (123 PLN – 18,7% = 100 PLN).
 6. Promocja „Maj bez VAT” nie dotyczy: towarów, które można kupić u Organizatora na zamówienie, pojazdów, towarów objętych inną promocją, towarów przecenionych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami u Organizatora.
 7. Towary w Promocji „Maj bez VAT”  są sprzedawane przez Organizatora do wyczerpania zapasów.
 8. Promocja „Maj bez VAT” nie dotyczy zakupu usług.
 9. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „Maj bez VAT”  będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.