Usługi serwisowe Taniej o VAT

Już teraz na hasło „Taniej o VAT” skorzystaj z usług serwisowych w autoryzowanym serwisie z promocją „Taniej o VAT”!

Chcesz oddać swój motocykl na serwis? Odbierzemy oraz odwieziemy go całkowicie za darmo!* Dodatkowo przy serwisie zrobimy diagnostykę komputerową i aktualizację oprogramowania całkowicie za darmo!

*do 50km od siedziby firmy Moto Mio – Zakopiańska 171a

Serwisujemy każdą markę

Regulamin promocji „Taniej o VAT”

1.Organizatorem Promocji „Taniej o vat ” zwanej dalej „Promocją” jest Firma Moto Mio Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, 30-435 Kraków, ul. Zakopiańska 171a, zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „ Taniej o vat”.
3. Promocja „Taniej o VAT” obowiązuje od 09.11.2020 do 23.12.2020
4. Promocja „Taniej o VAT” jest organizowana w Salonie Organizatora w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 171a
5. Promocja „Taniej o vat” polega na udzieleniu Uczestnikowi Promocji „Taniej o vat” rabatu w wysokości 18,7% od ceny zakupu brutto towarów objętych stawką 23% podatku VAT. W przypadku towarów objętych stawką 23% podatku VAT udzielany jest rabat w wysokości 18,7% od ceny zakupu brutto towarów. Zgodnie z ustawą z dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 23% podatek naliczany jest do kwoty netto.
Przykładowo w przypadku ceny netto towaru wynoszącej 100 PLN doliczany jest VAT 23% co daje cenę 123 PLN brutto. Rabat w wysokości 18,7% udzielany będzie od ceny brutto towaru wynoszącej 123 PLN.
Zatem cena zakupu towaru po rabacie wyniesie 100 PLN (123 PLN – 18,7% = 100 PLN).
6. Promocja „Taniej o vat” nie dotyczy: opon
7. Transport pojazdu w obie strony w promieniu 50km od siedziby firmy Moto Mio gratis.
8. Darmowa diagnostyka komputerowa i aktualizacja oprogramowania przy okazji serwisu gratis.
9. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem
10. W sprawach nieuregulowanych nieniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Promocją „Taniej o vat” będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.